Back

Thales Nederland gaat voor niveau 5 op de CO2 Prestatieladder!

July 31, 2018

Wij willen de uitstoot van CO2 en het verbruik van schaarse middelen door de productie en de levering van onze producten verminderen. Hier zijn wij als bedrijf al enkele jaren mee bezig. Dit jaar is besloten om dit nog verder door te voeren in onze organisatie. Wij willen dit jaar niveau 5 behalen op de CO2 prestatieladder. 

De CO2 footprint 2017

Om dit te realiseren wordt ieder half jaar de CO2 footprint berekend. Dit inzicht in CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. In 2017 is in totaal 5813 ton CO2 uitgestoten, waarvan 2053,83 ton in scope 1 en 3.759,0  ton in scope 2. De grafiek toont de CO2 footprint van 2017.

De CO2 footprint van 2017
De CO2 footprint van 2017

Onze CO2 reductiedoelstelling

Om de uitstoot te reduceren willen we in 2020 (ten opzichte van 2014) 83,5% minder CO2 uitstoten (scope 1 en 2). Deze doelstelling is gerelateerd aan het aantal medewerkers.

Aan de slag!

Om deze doelstelling te realiseren nemen we de volgende maatregelen:

  • Inkopen van 100% groene stroom
  • Verminderen van gasverbruik door diverse gebouwen aan te sluiten op Bronnet
  • Verminderen van energieverbruik door gebouw optimalisaties en gebouwbeheer
  • Stimuleren van OV voor zakelijke reizen (trein naar Parijs i.p.v. vliegen)
  • Mogelijkheden Carpool App                                       
  • Onnodige kilometers voorkomen door thuiswerken en/of teleconferencing
  • Energie verminderen door grootschalige aanleg zonnepanelen
  • Verlichting geleidelijk aan vervangen voor LED

 

We verwachten grote stappen te kunnen maken

Gekeken naar het referentiejaar 2014 heeft Thales Nederland al 67% van haar CO2 uitstoot gereduceerd. Dit is grotendeels het gevolg door de overstap naar groene stroom in Huizen, Eindhoven en een deel van Hengelo. Met de overstap naar 100% groene stroom dit jaar, verwachten wij nog veel grotere stappen te kunnen maken. Onderstaande grafiek toont aan dat ook het gasverbruik drastisch is afgenomen evenals de CO2 uitstoot ten gevolge van het aantal vliegkilometers.

We gaan ook voor reductie in de keten

Wij willen niet alleen ons eigen verbruik reduceren. Ook willen we een positieve impact hebben op de keten waarbinnen we werken. Daarom gaan we de komende jaren aan de slag met het vergroenen en verminderen van het woon-werkverkeer en het energieverbruik van, door Thales, geleverde producten. Hierover volgt later meer informatie. 

Onze medewerkers helpen mee

Elke medewerker van Thales helpt mee om onze CO2-uitstoot nog verder te verlagen. Zo zetten we ons samen in om onze CO2-reductiedoelstelling te behalen.