Back

Thales tekent opdracht ProRail voor implementatie ERTMS Centraal Veiligheidssysteem

May 16, 2022

ProRail heeft Thales de opdracht gegund om haar European Rail Traffic Management System (ERTMS) Central Safety System (CSS) te implementeren in het Nederlandse spoorwegnet. Het contract werd vandaag officieel ondertekend in de Inktpot, het 100-jarige hoofdkantoor van ProRail. Het project heeft een looptijd van maximaal 37 jaar en een waarde van 420 miljoen euro; hiervan is een belangrijk deel bestemd is voor innovatie.

Na de succesvolle gunning van het assentellercontract in 2021, waarbij Thales de assentelsystemen levert voor nieuwe ERTMS-baanvakken, toont ProRail opnieuw haar vertrouwen in Thales met dit contract voor ERTMS. Thales mag het huidige systeem vervangen door een nieuw centraal veiligheidssysteem (CSS) op het Nederlandse spoorwegnet.

Dit CSS is onderdeel van het ERMTS: een gemeenschappelijk Europees signalerings- en snelheidsbegrenzingssysteem dat toeziet op de interoperabiliteit van de nationale spoorwegsystemen, dat de aanschaf- en onderhoudskosten van de signaleringssystemen vermindert, en dat de snelheid van de treinen, capaciteit van de infrastructuur én het veiligheidsniveau in het spoorvervoer verhoogt.

Van analoog naar digitaal

Het CSS is software-gestuurd, en maakt de overstap van analoog naar digitaal mogelijk. Dit regelt de veiligheid van het spoor centraal vanuit de datacentra van ProRail. Nu gebeurt dit nog via seinen langs het spoor. De overstap naar een digitale oplossing zal het onderhoud en schaalbaarheid van het spoorwegnet drastisch verbeteren. Het systeem zal tijdens de implementatie voortdurend worden verbeterd om te blijven voldoen aan de veranderende eisen van de markt. Ook blijft het zo mogelijk om te profiteren van nieuwe mogelijkheden.

Unieke samenwerking

De samenwerking binnen dit project is zeer uniek. Thales levert het central safety system en een set digitale tools aan ingenieursbureaus in Nederland. Zij zijn verantwoordelijk voor het configureren van het systeem waarmee de locatie-specifieke data in het systeem komt. De aannemers van ProRail installeren de ‘object controllers’ (die de elementen zoals seinen en wissels aansturen) in de besturingskasten naast het spoor en verzorgen het onderhoud gedurende de gehele looptijd van het project.

Het contract is opgebouwd rond de verschillende fasen van de levenscyclus van het systeem. De eerste fase is de ontwerp- en ontwikkelingsfase, die bestaat uit de ontwikkeling van het CSS en de realisatie van het CSS integratie- en trainingslab. De tweede fase is de projectuitrolfase, die bestaat uit de stationering en goedkeuring van de proeflijn en corridor 1, kennisoverdracht aan ingenieursbureaus en natuurlijk de levering van materiaal en diensten voor alle lijnen. De laatste fase is 25 jaar onderhoud, nadat de laatste corridor in gebruik is genomen.

Toekomst van treinreizen

Het CSS speelt een centrale rol bij het realiseren van de doelstellingen van ERTMS. Het belangrijkste is het verhogen van de veiligheid en capaciteit – dit vangt de toekomstige groei van goederen- en reizigersvervoer op. Reizen met de trein wordt binnen Europa dus een stuk eenvoudiger en aantrekkelijker.

Bijdragen aan een veiligere wereld staat centraal in ons bedrijf. We zijn dan ook trots dat we met ons Central Safety System veiliger en duurzamer treinvervoer realiseren. Als Thales doen we vergelijkbare projecten in heel Europa en het is geweldig om gezamenlijk te bouwen aan een Europees spoorwegnet voor goederen en reizigers. Gerben Edelijn, CEO Thales Nederland
We zijn erg blij en trots om voor ProRail de vertrouwde partner voor de lange termijn te zijn door hen te ondersteunen bij de uitvoering van hun duidelijke visie om een efficiënt en duurzamer spoorwegnet te bouwen. Dat alles zal worden gestimuleerd door onze geavanceerde digitale technologieportfolio en zeer ervaren mensen. Dr. Yves Joannic, Managing Director of Thales Main Line Signalling.