Back

Thales Huizen 100 jaar!

February 27, 2018

Precies 100 jaar geleden, werd op 27 februari 1918 in Hilversum de Nederlandsche Seintoestellen Fabriek (NSF) opgericht. De geboorte van het huidige Thales was daarmee een feit. In Huizen werd vandaag dan ook even kort stilgestaan bij dit heugelijke feit.

Een stukje geschiedenis

De NSF werd juist in die jaren opgericht, omdat de Nederlandse koopvaardij en marine voor het onderhoud van hun kwetsbare kortegolfzenders en -ontvangers onafhankelijk wilden zijn van de meestal Engelse (Marconi) en Duitse (Siemens) fabrikanten. Die landen waren immers in oorlog, terwijl de Nederlandse handel en koopvaardij veel geld opleverde.

In 1923 trad Anton Philips van N.V. Philips’ Gloeilampenfabriek toe tot de Raad van commisarissen van de NSF en in 1925 werden de aandelen volledig overgedragen aan Philips. 

In 1947 werden de NSF activiteiten en de Philips' telefoonactiviteiten ondergebracht N.V. Philips’ Telecommunicatie Industrie, kortweg PTI. Tegelijkertijd nam Philips voor eenderde deel in Signaal, het bedrijf dat in 1922 door Siemens en Hazemeyer was opgericht en gespecialiseerd was in vuurgeleidingssystemen. Als N.V. Hollandse Signaalapparaten (Signaal) leverde de organisatie apparatuur en radarsystemen aan de Nederlandse Defensie.

In 1950 verhuist PTI naar Huizen. Zes jaar later nam Philips alle aandelen van Signaal over. Daarna verandert PTI nog enkele malen van naam. Zo heet het in 1962 Hoofdindustriegroep Telecommunicatie Defensie Systemen (TDS) en in 1965 Hoofdindustriegroep Defense and Control System (DCS)

Thales

In de jaren tachtig van de vorige eeuw verhuizden de defensie activiteiten naar Hengelo. In Huizen werden toen diverse grote systemen geleverd, zoals ZODIAC voor de Nederlandse landmacht, het Mobile War Headquarters voor NATO-AFCENT en diverse geïntegreerde scheepscommunicatienetwerken voor de Nederlandse en andere marines. Het product dat in 1988 het leven zag en vandaag de dag nog steeds een belangrijke onderdeel van ons bedrijf is, is SOTAS.

In de jaren negentig werd e.e.a overgenomen door Thomson-CSF. Tevens scoorde Huizen de opdracht voor de FM9000 van de Nederlandse DMO en werden een paar duizend SOTAS systemen gebouwd en ca 8000 Franse PR4G radio’s in licentie gegeven.

In 2000 werd Thomson-CSF Thales. Huizen is op dat moment één van de leidende partijen in het Engelse BOWMAN project. Deze order ging weliswaar verloren, maar het was wel het fundament van SOTAS M2.

Tussen 2001 en 2002 werd Signaal Communications veranderd in Thales Communications B.V. Tevens fuseerde Delft Instruments Electro Optic (DIEO) met de optronische activiteiten van Signaal-USFA om als Thales Optronics BV verder te gaan. Producten uit die tijd waren de Albatross, SOTAS IP en SmartSwitch. De laatste was (en is) de civiele variant op SOTAS die werd toegepast bij Nederlandse en Duitse sporrwegen en metrolijnen.

Rond 2004-2005 werd de naam Thales Communications B.V. veranderd in Thales Land & Joint Systems B.V. Deze naamswijziging was echter van korte duur: sinds 2006 werken alle bedrijven van de Thales Groep in Nederland onder de naam Thales Nederland B.V.

Uitbreiding

In 2010 verwierf Thales de Vialis aandelen in East West e-Ticketing B.V. en werd daarmee verantwoordelijk voor de installatie en het onderhoud van de OV-chipkaart apparatuur. Thales Transportation Systems was daarmee een feit.

Ook SOTAS M3 zag in dit jaar het licht.

Twee jaar later werden in Huizen de eerste stappen in CyberSecurity gezet. Tevens werd gestart met een nieuwe manier van werken: Smart Working @ Thales oftwel SW@T.

Tenslotte gingen in 2015 zowel het 24/7 Service Center (NOC), als het Security Operating Center (SOC) live. Een jaar later werden we samen met UNICA geselecteerd voor DBBS.


Proost

Kortom deze 100-jarige dame heeft al een hele geschiedenis achter de rug. En deze loopt nog wel even door. We staan er goed voor. En daarom toasten we vandaag op een mooie toekomst!