Back

Thales en Gemalto krijgen antitrustvrijstelling in de Verenigde Staten

March 07, 2019

Dit bericht refereert aan het gezamenlijke persbericht van Thales (Euronext Parijs: HO) en Gemalto (Euronext Amsterdam en Parijs: GTO) van 27 maart 2018 met betrekking tot de lancering van het aanbevolen all-cash bod van Thales op alle uitgegeven en uitstaande aandelen van Gemalto (het Bod), de publicatie van het biedingsbericht en het gezamenlijke persbericht van Thales en Gemalto van 10 augustus 2018 met betrekking tot de verdere uitbreiding van de aanvaardingsperiode. Voorwaarden die niet in dit persbericht worden gedefinieerd, hebben betekenis zoals uiteengezet in het biedingsbericht.

Thales en Gemalto kondigen vandaag aan dat zij de goedkeuring van de Amerikaanse antitrustwetgeving hebben ontvangen, aangezien de bevestigde overeenkomst (Stipulation and Order) met het Amerikaanse Ministerie van Justitie, die op 1 maart 2019 werd aangekondigd, door de rechtbank is ingevoerd.Samen met de antitrust goedkeuringen verkregen in China, Israël, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika, Turkije, de Europese Unie, Australië en Mexico, en goedkeuringen met betrekking tot buitenlandse investeringen verkregen in Australië, Canada en de Verenigde Staten (CFIUS), hebben Thales en Gemalto 12 van de vereiste 14 reglementaire goedkeuringen verkregen.

Thales en Gemalto blijven constructief samenwerken met de bevoegde autoriteiten in Rusland.

Thales en Gemalto verwachten het bod in maart 2019 af te sluiten.

Nadere aankondigingen volgen indien en wanneer een wettelijke goedkeuring is verkregen of wanneer aan de voorwaarde van het bod met betrekking tot de wettelijke goedkeuringen is voldaan, afstand is gedaan of niet meer kan worden voldaan, of zoals anderszins vereist door de toepasselijke wetgeving. Zoals aangekondigd op 10 augustus 2018, werd de aanvaardingsperiode verder verlengd door Thales in overeenstemming met een ontheffing verleend door de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). De aanvaardingsperiode eindigt twee weken nadat aan de biedingsvoorwaarden is voldaan, met inachtneming van de wettelijke goedkeuring, of wanneer de goedkeuring uitblijft (maar niet later dan de vastgestelde uiterste datum of Long Stop Date).

***

Dit is een gezamenlijk persbericht van Thales en Gemalto op grond van artikel 4, lid 3 van het Besluit openbare biedingen Wft en paragraaf 17, paragraaf 1 van de Europese Verordening Marktmisbruik (596/2014) in verband met het aanbevolen all-cash aanbod van Thales voor alle uitgegeven en uitstaande aandelen in het kapitaal van Gemalto, inclusief alle Amerikaanse depotaandelen. Deze aankondiging vormt geen aanbod, of een uitnodiging tot het doen van een aanbod, om effecten in Gemalto te kopen of erop in te schrijven. Elke aanbieding wordt uitsluitend gedaan door middel van het biedingsbericht van 27 maart 2018, dat beschikbaar is op de website van Thales op www.thalesgroup.com/en/investo... en op de website van Gemalto op www.gemalto.com/investors.