Back

SWACOM: Swarming and Combat Management

July 11, 2019

Samen met TNO werkte Thales een jaar lang aan het SWACOM project. Binnen dit Nationaal Technologie Project wordt er nagedacht over het vraagstuk hoe een grote hoeveelheid drones – een ‘zwerm’ – ondersteuning kan bieden in een missie die wordt aangestuurd door een combat of battle management systeem.

De verwachting is dat de gegevens die de drones genereren een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan onder andere de situational awareness Jan Egbert Hamming

Om binnen het jaar dat ervoor is uitgetrokken tot een goed eindresultaat te komen is het projectteam iedere maand samengekomen om de voortgang te bespreken en waar nodig bij te sturen. Deze agile aanpak bleek goed te werken.