Back

Export Controls kennis en ervaring naar de markt

August 21, 2018

Bijna 80% van onze producten en technologie exporteren we. De meeste van deze producten en technologie hebben te maken met strenge exportregels en wetten. Om te zorgen dat wij deze regels feilloos opvolgen,  hebben we binnen Thales Nederland een eigen ‘Export Control team’. Drie experts uit dit team kunnen sinds kort ook ingehuurd worden door andere bedrijven. Een samenwerking met het adviesbureau Philip Sidney maakt dit mogelijk.

‘Ons Export Control team is uniek in Nederland’

Louis Sambros, Export Control Director bij Thales Nederland, is een van de experts die op project basis ingehuurd kan worden door een ander bedrijf. ‘Thales vraagt in Nederland de meeste vergunningen  voor de export van militaire strategische producten. Ook zijn we, samen met nog één ander bedrijf in Nederland, gecertificeerd door de overheid. Dit certificaat maakt het voor leveranciers binnen Europa eenvoudiger om militaire goederen aan Thales Nederland te leveren. Ons team is gespecialiseerd en ervaren op het gebied van export wet- en regelgeving en vanwege de complexiteit van de business waarin Thales Nederland opereert uniek in Nederland’.

Bedrijven kunnen de experts inhuren op projectbasis

Dat ook andere bedrijven zagen hoe uniek het Export Control team is, werd duidelijk door de vele verzoeken om informatie die het team ontving. ‘Het werden er steeds meer’, vertelt Louis. ‘Helemaal nu door de komst van het Amerikaanse F-35 programma (Joint Strike Fighter) met daarbij de US export wet- en regelgeving. Om mee te kunnen werken aan het F-35 programma moeten bedrijven in hun organisatie een solide “Export Compliance Management System (ECMS)” hebben'. Verder ziet Thales Nederland het belang in van het bevorderen van de kennisdeling binnen Nederland. 'En hoewel we graag onze kennis delen, wilden we dit wel goed regelen'. Daarom zocht Thales de samenwerking op met adviesbureau Philip Sidney, gevestigd in Amsterdam en Parijs.

De samenwerking biedt voordelen aan alle partijen

Door de samenwerking wordt Thales ontzorgd en kan het Export Control team zich focussen op hun opdrachten. Alle zaken rondom het inhuren regelt Philip Sidney. Daarnaast hebben we beiden een groot netwerk waaruit we kunnen putten. Herman Annink, managing partner bij Philip Sidney, is blij dat hij het  adviesteam kan uitbreiden met de drie experts van Thales. De samenwerking houdt ook in dat Philip Sidney ondersteuning kan bieden aan Thales Nederland.

Klanten van Philip Sidney willen uitleg over de wetten en regels en praktische ‘hands-on’ ondersteuning. Naast de vaste staf met brede ervaring en achtergrond in diverse sectoren, komt daar nu ook het Export Control team van Thales voor beschikbaar. Zo profiteert straks iedereen van deze samenwerking.

Check voor meer informatie www.philip-sidney.com