Back

Erkenning voor meest transparante groepsverslag

November 30, 2021

Als high-tech bedrijf dat zich inzet voor veiligheid, vinden we transparantie over onze maatschappelijke waardecreatie onmisbaar. Daarom zijn we ontzettend trots dat we vanmiddag een eervolle vermelding hebben gekregen voor het meest transparante groepsverslag! Deze prijs is onderdeel van de Transparantiebenchmark georganiseerd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).

Als het gaat om wet- en regelgeving en integriteit leggen we de lat binnen de gehele Thales Group altijd hoog. Dat moet ook, als je wilt bouwen aan een toekomst waarop we allemaal kunnen vertrouwen. Het ontvangen van deze prijs op basis van de Transparantiebenchmark is voor ons dan ook de kers op de taart, en onderstreept dat we de juiste koers varen.

Jurythema 2021

Het jurythema dit jaar was ‘transparantie over impact van klimaatfactoren in het licht van andere mondiale uitdagingen’. De beoordeling van ingediende verslagen gebeurde rondom de pijlers governance, strategie, risicomanagement en doelstellingen, plus dus indicatoren op het gebied van klimaatrisico’s. Besteden organisaties voldoende aandacht aan de korte- en langetermijnrisico’s en kansen als gevolg van klimaatverandering in (inter)nationaal verband? En in hoeverre zijn organisaties daar transparant over? Naar de antwoorden op dit soort vragen werd gezocht in de ingestuurde verslagen.

Eervolle vermelding

Ab van der Touw, voormalig CEO Siemens, en voorzitter Kristaljury Monika Mils maakten de ‘Eervolle Vermelding – Beste Groepsverslag’ bekend. Communications director Job van Harmelen nam de prijs namens Thales in ontvangst, en sprak ook dank uit namens alle collega’s die hard aan ons groepsverslag hebben gewerkt. “Volgend jaar werken we al 100 jaar in Nederland samen met Defensie en kennisinstellingen om zo onze maatschappij veiliger te maken. Daarbij duurzaam werken en transparant communiceren, versterkt het vertrouwen in onze oplossingen. Daar doen we dan ook dagelijks ons best voor. We zijn ontzettend blij met deze erkenning!”