Back

Benoeming Peter van Uhm tot commissaris bij Thales Nederland

June 14, 2017

Peter van Uhm is per 1 april toegetreden tot de Raad van Commissarissen van Thales Nederland. Met deze benoeming wordt voorzien in de vacature, die eind 2016 ontstond door het volgens rooster aftreden van Dick Berlijn. De directie en commissarissen van Thales Nederland zijn de heer Berlijn zeer erkentelijk voor zijn betrokkenheid en constructieve bijdrage.

Peter van Uhm is een Nederlandse generaal buiten dienst die tussen 2008 en 2012 Commandant der Strijdkrachten was, de hoogste functie in de krijgsmacht. Hij heeft sinds het begin van zijn opleiding in 1972 aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda diverse functies binnen defensie bekleed, waaronder brigadegeneraal van de Stabilization Force in Sarajevo en directeur Beleid en Plannen bij de Landmachtstaf. Peter van Uhm is daarnaast een gewilde spreker. Hij spreekt graag over leiderschap, strategievorming en motivatie.

Inspiratie in leiderschap en motivatie

Gerben Edelijn, CEO van Thales Nederland: “Na diverse gesprekken met de heer van Uhm zijn we erg content met zijn aantreden in de Raad van Commissarissen. Zowel met zijn openhartige persoonlijkheid als expertise in het defensie domein weet ik zeker dat hij ons kan adviseren in zowel management beslissingen als ontwikkelingen in de markt. Daarnaast weet hij als geen ander hoe een team van mensen te motiveren.’’

Peter van Uhm: “Mijn kennis en ervaring van 40 jaar leiding geven binnen de Nederlandse krijgsmacht in de context van een turbulente wereld breng ik met genoegen in bij Thales Nederland.”  

Peter van Uhm zijn speech tijdens TEDx Amsterdam met als titel ‘Ik koos het wapen’ maakte wereldwijd tongen los. Op jonge leeftijd besloot van Uhm om te strijden voor een betere wereld. Zijn statement: helaas zijn wapens, als laatste redmiddel, nog altijd onmisbaar. Net als de inzet en offers van bevlogen mensen.