Back

Thales Nederland haalt certificaat voor de CO2-Prestatieladder

September 13, 2019

Thales Nederland heeft het CO2-bewust certificaat ontvangen voor het behalen van niveau 5 op de CO2-Prestatieladder. Met het behalen van het certificaat laat Thales Nederland zien dat zij actief werk maken van CO2-reductie.

CO2 vermindering

Thales Nederland wil de uitstoot van CO2 en het verbruik van schaarse middelen ten gevolge van de productie en de levering van haar producten verminderen. Hier is Thales al enkele jaren mee bezig. Dit jaar is besloten om dit nog verder door te voeren in de organisatie met behulp van de CO2 Prestatieladder.

De prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is als duurzaamheidinstrument toonaangevend in de Nederlandse markt. Bedrijven stimuleren om zelf iets te doen aan CO2-reductie, dat is de gedachte achter de CO2-Prestatieladder. De CO2-Prestatieladder heeft vijf niveaus, opklimmend van 1 naar 5. Hoe meer een bedrijf zich inspant om CO2-uitstoot te reduceren, hoe hoger de positie op de ladder. Met het behalen van trede 5 op de ladder laat Thales Nederland zien dat zij een van de koplopers is op het gebied van duurzaam ondernemen.

doelstellling

Deze positie en ambitie wordt onderstreept door de doelstelling van Thales Nederland om haar eigen footprint in 2021 ten opzichte van 2014 met 73% te hebben verminderd. En om gelijktijdig ook in de ketens, samen met toeleveranciers en afnemers, structurele CO2-reductie te hebben gerealiseerd.

Gerben Edelijn

Thales Nederland CEO Gerben Edelijn: ‘Ik ben erg trots op het behalen van dit certificaat. We willen als bedrijf steeds verder verduurzamen en nemen hierin onze verantwoordelijkheid. Wij hebben de taak om risico’s te beheersen en de negatieve effecten van onze activiteiten en producten zoveel mogelijk te verkleinen. Onze medewerkers, het milieu en onze klanten staan hierin centraal. Door het CO2 Prestatieladder certificaat laten wij dit zien".