Back

Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht op bezoek

September 28, 2021

Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK) Frank van Sprang was op werkbezoek in Hengelo om te spreken met ex-militairen en reservisten over de invulling van reservist zijn in combinatie met het dagelijkse werk bij Thales.

De IGK staat naast de formele organisatiestructuur en legt rechtstreeks verantwoording af aan de minister van Defensie. Deze positie garandeert zijn onafhankelijkheid. De IGK gebruikt dit om invulling te geven aan vier hoofdtaken genaamd: adviseren, bemiddelen, werk-en stafbezoeken en hij zorgt voor maatschappelijke erkenning voor veteranen. Tijdens zijn bezoek sprak hij met verschillende directieleden en reservisten. Er werd onder andere gesproken over het verbeteren van de samenwerking met betrekking tot een dubbele werkgever. Hierna volgde een rondleiding door het bedrijf. Een nuttig bezoek, in het bijzonder omdat het binnenkort Reservisten dag is bij Thales in Hengelo.