Back

DMO en Thales bereiden de nieuwe fregatten van de Koninklijke Marine voor op de toekomst

February 28, 2019

Defensie Materieel Organisatie (DMO) en Thales ontwikkelen het Above Water Warfare System (AWWS), waarvan de eerste toepassing op de nieuwe fregatten zal plaatsvinden. AWWS beschermt de schepen tegen de evoluerende dreigingen. Vice-Admiraal Arie-Jan de Waard, Directeur DMO en Gerben Edelijn, CEO Thales Nederland zijn trots op deze belangrijke stap in de samenwerking voor de toekomst van de Koninklijke Marine.

Al vele decennia leveren het marinebouwcluster, de kennisinstituten en Defensie moderne en technologisch zeer vooruitstrevende producten op in de zogeheten Gouden Driehoek. Die producten zijn van essentieel belang voor onze nationale veiligheid. De driehoek is dan ook een prioritair technologiegebied in onze nieuwe Defensie Industrie Strategie. Mooi dat we met de ontwikkeling van het AWWS project met Thales een belangrijke stap zetten voor deze prioriteit. Arie-Jan de Waard, Directeur DMO

Over AWWS

De huidige multi-purpose fregatten in dienst van de Koninklijke Marine en de Marinecomponent van de Belgische Defensie bereiken het einde van hun levensduur. De volgende generatie moet vanaf 2024 deze twee Nederlandse en twee Belgische M-fregatten vervangen. De fregatten zullen gespecialiseerd zijn in onderzeebootbestrijding, maar moeten zichzelf, en andere eenheden, kunnen verdedigen tegen lucht- en oppervlaktedreigingen door middel van een state-of-the-art vuurleidingsysteem, genaamd AWWS.

De AWWS ontwikkeling is van groot belang, omdat de bovenwater dreigingen steeds sneller, slimmer en complexer worden. Op dit moment gaan anti-scheeps raketten tot drie keer zo snel als de snelheid van het geluid en in 2020 mogelijk al tot vijf keer zo snel. Om deze dreigingen het hoofd te kunnen bieden zal de huidige technologie doorontwikkeld worden om van alle nieuwe sensor en wapensystemen optimaal gebruik te kunnen maken. Dit nieuwe systeem genereert continue de beste oplossing voor de naderende dreigingen in elke omgeving. Het systeem ondersteunt daarmee de operationele gebruiker in het nemen van de juiste beslissingen wanneer het er toe doet.

In een situatie waarbij meerdere dreigingen tegelijk op het schip afkomen met complex gedrag en extreem hoge snelheid, is een menselijke operator steeds minder in staat de juiste middelen op een efficiënte en effectieve wijze in te zetten om daarmee de bemanning en het schip te beschermen. AWWS biedt de operator informatie aan om zodoende de juiste beslissing binnen enkele seconden te kunnen nemen. Hierdoor wordt het schip beter beschermd en kan ze verder gaan met haar missies.

AWWS bestaat uit een combinatie van een nieuwe generatie sensoren en intelligente software die continue de afweging maakt welke methodes het best geschikt zijn om iedere dreiging, gedetecteerd door de sensoren, op een juiste manier aan te pakken. Hierdoor wordt de overlevingskans gemaximaliseerd, waarbij de bemanning uiteraard de controle houdt.

Slimme combinatie van sensoren

Het systeem heeft de nieuwste radar technologie van Thales om alle bovenwaterdreigingen te detecteren en te volgen, waaronder de volgende generatie digitale dual band X/S radar suite: een integrale combinatie van een Active Phased Array Radar (APAR) en de Sea Master 400 radar.

Voorafgaande aan het AWWS contract is het Nederlandse Ministerie van Defensie meer dan tien jaar geleden met DMO, TNO en Thales gestart met geavanceerde studies. Dit heeft onder andere geresulteerd in een zogenaamde technology demonstrator. Deze wordt uiteindelijk geïnstalleerd aan de kust om de radartechnologieën te testen.

Thales is al bijna 100 jaar leverancier van de Koninklijke Marine. In het verleden werd al vaker in samenwerking met de Koninklijke Marine technologie ontwikkeld. Ik ben er trots op dat we middels het AWWS contract een bijdrage kunnen leveren aan de Nederlandse en Belgische Marine en samen met hen de nieuwe standaard in de wereld kunnen zetten. Deze ontwikkeling zal ook de kansen van de Nederlandse Industrie in de grote nieuwbouwprogramma’s in Europa en daarbuiten versterken. Gerben Edelijn, CEO Thales Nederland