Back

De CO2-footprint 2018 is bekend!

April 25, 2019

Thales Nederland is actief bezig om de uitstoot van CO2 en het verbruik van schaarse middelen ten gevolge van de productie en de levering van haar producten verminderen. Om onze voortgang daarin meer zichtbaar te maken en onze inspanningen objectief te laten toetsen wil Thales Nederland dit jaar niveau 5 te behalen op de CO2 Prestatieladder.

De CO2-uitstoot over 2018

In 2018 is in totaal 4.829 ton CO2 uitgestoten, waarvan 2.568 ton in scope 1 en 2.261 ton in scope 2. Daarbij wordt de grootste CO2-uitstoot veroorzaakt door onze zakelijke reizen per vliegtuig, trein en/of auto.

Onze CO2 doelstellingen

Om te weten waar we staan wordt ieder half jaar de CO2 footprint berekend. Dit inzicht in CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen en te sturen op resultaat. Wij hebben het jaar 2014 gekozen als referentiejaar waartegen ze de CO2 reductie in de periode tot en met 2021 gaat monitoren. Op grond van reeds ingezette maatregelen en verwachtingen voor de komende jaren is de volgende doelstelling opgesteld:

Thales Nederland wil in 2021 ten opzichte van 2014 73% minder CO2 per Fte uitstoten.

Omdat onze organisatie de komende jaren naar verwachting zal groeien wordt deze doelstelling gerelateerd aan het aantal Fte. Daarbij zijn ook een aantal subdoelstellingen vastgesteld gericht op het reduceren van specifieke energiestromen.

Om deze doelstelling te realiseren zijn de volgende maatregelen opgesteld:

  • Inkopen van 100% groene stroom
  • Verminderen van gasverbruik door diverse gebouwen aan te sluiten op Bronnet
  • Stimuleren van OV voor zakelijke reizen (trein naar Parijs i.p.v. vliegen)
  • Vervanging verlichting door LED
  • Verminderen van energieverbruik door gebouw optimalisaties en gebouwbeheer
  • En nog vast te stellen maatregelen voor de komende jaren

We zijn goed op weg

Uit de cijfers blijkt dat we al goed op weg zijn om onze ambities te realiseren. Groen stroom is vorig jaar bijna overal gerealiseerd. Dat heeft al gezorgd voor een forse CO2-reductie. Ook de CO2-uitstoot als gevolg van het verwarmen van kantoorruimtes is verminderd door de aansluiting op Bronnet. Aandachtspunt is wel de stijgende CO2-uitstoot van mobiliteit.