Back

Belangrijke mijlpaal voor de Air Power Information Hub

December 19, 2018

In maart 2018 zijn Thales, NLR en de Luchtgevechtsleiding van het Air Operations and Control Station Nieuw Milligen (AOCS NM) gaan samenwerken om de Koninklijke Luchtmacht en haar civiele veiligheidspartners een beter informatiebeeld aan te bieden en sneller en veiliger data uit te kunnen wisselen.

Akkoord!

Sinds het begin van deze samenwerking zijn de betrokken partijen druk geweest met de theoretische uitwerking van de systeemarchitectuur. Op dat gebied is vrijdag 7 december jl. een van de belangrijkste mijlpalen uit het project gerealiseerd: zowel de beveiligingscoördinator als de beveiligingsautoriteit zijn akkoord gegaan met de systeemarchitectuur. Met hun goedkeuring wordt voor het eerst een veilige verbinding tussen geclassificeerde militaire en niet geclassificeerde civiele netwerken gerealiseerd. Nu kan de start van de tweede fase beginnen: de implementatie.

De Koninklijke Luchtmacht kan beter voldoen aan de behoefte aan de digitale informatie-uitwisseling met civiele veiligheidspartners om zo tot een gezamenlijk informatiebeeld te komen om beter en veiliger samen te werken met veiligheidspartijen, door het delen van luchtbeeldinformatie. Het Thalesproduct Martello zorgt ervoor dat de gedeelde informatie volledig onder regie blijft van het AOCS NM. De Koninklijke Luchtmacht bepaalt hierdoor real-time welke stakeholder, gedurende welke periode, welk informatie(deel) mag krijgen. Informatie kan zo nauwkeuriger en sneller worden overgedragen, geanalyseerd en omgezet tot acties bij veiligheidspartners.

Over Air Power Information Hub

Op het AOCS NM van de Koninklijke Luchtmacht wordt waardevolle luchtbeeldinformatie samengesteld die civiele partners zoals de politie, kustwacht, veiligheidsregio’s en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid goed kunnen gebruiken bij hun taakuitvoering. Met dit luchtbeeld weten zij namelijk precies waar bijvoorbeeld een vliegtuig, luchtballon, helikopter of drone zich bevindt. Deze informatie is echter gerubriceerd en mag daarom niet via onbeveiligde netwerken worden gedeeld. Het is de bedoeling dat dit soort nuttige informatie met de Air Power Information Hub vlot en veilig kan worden uitgewisseld tussen de Koninklijke Luchtmacht en partners in het veiligheidsdomein. Daarmee wordt een completer informatiebeeld gecreëerd en het besluitvormings- en uitvoeringsproces verbeterd.